Firma Produkcyjno-Usługowa BRAKOT, ul. Kraszewskiego 2, 41-800 Zabrze, tel./fax +48/509-774-426

Firma Brakot S.C. Zakład produkcyjno-usługowy powstała w roku 1990. Początki swej działalności upatrywaliśmy w produkcji i usługach. Dysponujemy dwoma halami produkcyjnymi o całkowitej powierzchni użytkowej 420 m2. Zakład posiada swój własny park maszynowy począwszy od warsztatu ślusarskiego po specjalistyczne narzędzia do wyrobów z metalu jak i tworzyw sztucznych. Posiadamy własny proces technologiczny z wymaganymi urządzeniami do lakiernictwa techniką proszkową w wysokich temperaturach, wyrobu elementów giętych z metalu. Firma posiada charakter rodzinny. Pierwsi jej członkowie i pracownicy wywodzili się z najbliższego kręgu rodzinnego jej założycieli. Jednakże rozwój oraz zapotrzebowania rynkowe spowodowały, iż nie było możliwe utrzymanie tego stanu rzeczy. Firma oprócz członków rodziny zatrudnia maksymalnie i jednocześnie 10 pracowników na pełnym etacie, nie licząc pracowników sezonowych oraz na prace zlecone i kooperantów. Pozostaje ciągle otwarci na rozwój i przeobrażenia wynikające z zapotrzebowania rynku krajowego i zagranicznego.